POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mamy pełną świadomość zaufania, jaką użytkownicy obdarzyli nasz serwis - MotoSprzedaż.

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych
osobowych, wprowadzamy następującą politykę prywatności w naszym serwisie.

Poniższa polityka prywatności przedstawia zasady zbierania oraz bezpieczeństwa informacji o naszych użytkownikach obowiązujące
w serwisie MotoSprzedaż.

Administratorem danych jest serwis MotoSprzedaż.
(motosprzedaz.pl - Sławomir Stolarski | Ul. Fitelberga 17/3D, 40-588 Katowice)


Serwis wykorzystuje podane dobrowolnie dane dla założenia konta użytkownika oraz dla świadczenia usług serwisu.
Użytkownik poprzez dodawanie ogłoszenia (świadczenie usługi) na stronie serwisu, dobrowolnie udostępnia dane kontaktowe oraz zgadza się na wykorzystanie ich na potrzeby świadczonej usługi.

Odbiorcą danych osobowych będą także operatorzy finansowi, którzy są odpowiedzialni za wykonanie płatności za usługę w serwisie oraz biuro rachunkowe w celu rozliczeń finansowych dla serwisu Motosprzedaż.

Okres przechowywania danych osobowych :

- konta użytkowników - do czasu wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia.
- newsletter, maile promocyjne - do czasu wycofania zgody.
- dane z ogłoszeń, wpisów firm - do czasu, kiedy świadczenie usługi wygaśnie, zgodnie z regulaminem serwisu.Formularze rejestracyjne lub ogłoszeniowe wymagają wyłącznie podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczonej
usługi przez serwis MotoSprzedaż.

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych, edytowania oraz żądania usunięcia ich.
Użytkownik ma także prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych.Serwis - MotoSprzedaż - nie zbiera danych wrażliwych użytkowników serwisu...


Odstępstwem od powyższej reguły nieudostępniania danych może być żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
Serwis zabezpiecza dane osobowe wszystkich użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich kradzieżą, utratą oraz nieuprawnioną ich modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń spowodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących na naszej stronie, serwis MotoSprzedaż będzie zmuszony zgłosić taką sytuację na policję lub prokuraturę
aby pomóc w ujęciu osób dopuszczających się takich czynów.

Serwis MotoSprzedaż zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom wiadomości, w których mogą znajdować się informacje dotyczące funkcjonowania serwisu oraz zmian w regulaminie. 

Administrator serwisu ma prawo do kontaktu z użytkownikami za pomocą kontaktu telefonicznego, wiadomości elektronicznych
lub poprzez zamieszczanie informacji na naszej stronie internetowej - motosprzedaz.pl. 

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki - ’cookies'


Pliki te to niewielkie pliki umieszczane przez strony internetowe w przeglądarce użytkownika, który ją odwiedza, ułatwiając tym samym ich prawidłowe działanie. Służą one do zapamiętywania preferencji użytkownika, danych do logowania oraz służyć mogą do gromadzenia statystyk na temat ruchu na stronach internetowych.

Pliki te nie gromadzą żadnych danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania lub de-instalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów itp. ‘Cookies’ nie ingerują w integralność systemu i danych użytkownika.
Pliki te nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

Wyłączenie informacji ‘cookies’ w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ’cookies’ na urządzeniu końcowym. Zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Prosimy pamiętać, że niektóre ustawienia mogą powodować nieprawidłową pracę serwisu u Państwa. Więcej informacji o możliwościach i sposobach obsługi plików ‘cookies’ znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności stosowanej w naszym w serwisie MotoSprzedaż, mogą kontaktować się z naszym biurem obsługi...

POLECANE FIRMY