motosprzedaz.pl - ogłoszenia motoryzacyjne

Polityka prywatności

Mamy pełną świadomość zaufania, jaką użytkownicy obdarzyli nasz serwis - MotoSprzedaż.

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych
osobowych, wprowadzamy następującą politykę prywatności w naszym serwisie.

Poniższa polityka prywatności przedstawia zasady zbierania oraz bezpieczeństwa informacji o naszych użytkownikach obowiązujące
w serwisie MotoSprzedaż.

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do minimum wymaganego dla świadczenia usług serwisu
na najwyższym poziomie. Wszystkie dane użytkowników nie są nigdzie udostępniane i są zbierane wyłącznie na własny użytek.
Formularze rejestracyjne lub ogłoszeniowe wymagają wyłącznie podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczonej
usługi przez serwis MotoSprzedaż.


Serwis - MotoSprzedaż - nie zbiera wrażliwych danych osobowych. 

 


Odstępstwem od powyższej reguły nieudostępniania danych może być żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
Serwis zabezpiecza dane osobowe wszystkich użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich kradzieżą, utratą oraz nieuprawnioną ich modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń spowodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących na naszej stronie, serwis MotoSprzedaż będzie zmuszony zgłosić taką sytuację na policję lub prokuraturę
aby pomóc w ujęciu osób dopuszczających się takich czynów.

Użytkownik ma prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany lub żądania ich usunięcia.

Serwis MotoSprzedaż zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom wiadomości, w których mogą znajdować się informacje dotyczące funkcjonowania serwisu oraz zmian w regulaminie. 

Administrator serwisu będzie się kontaktował z użytkownikami za pomocą kontaktu telefonicznego, wiadomości elektronicznych
lub poprzez zamieszczanie informacji na naszej stronie internetowej - motosprzedaz.pl. 

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki - ’cookies'


Pliki te to niewielkie pliki umieszczane przez strony internetowe w przeglądarce użytkownika, który ją odwiedza, ułatwiając tym samym ich prawidłowe działanie. Służą one do zapamiętywania preferencji użytkownika, danych do logowania oraz służyć mogą do gromadzenia statystyk na temat ruchu na stronach internetowych.

Pliki te nie gromadzą żadnych danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania lub de-instalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów itp. ‘Cookies’ nie ingerują w integralność systemu i danych użytkownika.
Pliki te nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

Wyłączenie informacji ‘cookies’ w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ’cookies’ na urządzeniu końcowym. Zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Prosimy pamiętać, że niektóre ustawienia mogą powodować nieprawidłową pracę serwisu u Państwa. Więcej informacji o możliwościach i sposobach obsługi plików ‘cookies’ znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w naszym w serwisie MotoSprzedaż, mogą kontaktować się z naszym biurem obsługi...